Smittevernforums fagkonferanse har også antibiotikaresistens på agendaen – Antibiotika.no

17.-19. oktober arrangerer Smittevernforum sin årlige fagkonferanse på Alna i Oslo.

 

Hovedtemaene på årets konferanse er «Barn og smittevern» og «Nye trusler fra gamle kjenninger». Flere av innleggene omhandler antibiotikaresistens, deriblant årets Forumsforedrag fra Leger uten grenser.

Programmet for konferansen finner du på Smittevernforums hjemmeside Program fagkonferanse 2017

Foredragene er tilgjengelig på Foredrag fra fagkonferansen 2017

 

Publisert 18. oktober 2017