Forskningsnettverk for antibiotikastyring – Antibiotika.no

30.-31.10 var Brita Skodvin (KAS) og Ingrid Smith (tidligere KAS, nå WHO) på et nettverksmøte for forskere innen atferdsendring og antibiotikastyring sammen med representanter fra England, Canada og Tyskland.

Gruppen er finansiert av det norskeforskningsrådet i regi av JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance 

Nettverkets oppdrag er tre-delt:

1. Å oppsummere hva vi vet om antibiotikastyring og hemmere og fremmere for endring av forskrivningspraksis

2. Å oppsummere hvilke kulturelle faktorer som påvirker implementering av antibiotikastyringsprogram globalt

 3. Å skissere hvilken ny kunnskap som trengs for å ytterligere forbedre implementeringen av antibiotikastyringsprogram.

Gruppen møttes første gang i april i år, og møttes nå igjen i Aberdeen, Skottland. Det er svært nyttig å lære av andres kunnskap og erfaringer, og da fra fagfelt som atferdspsykologi, implementeringsforskning og antibiotikastyring. I februar 2018 vil rapportene fra nettverket ferdigstilles og vi vil publisere de her på KAS sin hjemmeside. En ting er sikkert – behavior change er et «work in progress»!

 

 

Publisert 3. novenber 2017