Grillet om Norges arbeid mot antibiotikaresistens – Antibiotika.no

I Stortingets spørretime 15. november fikk helseminister Bent Høie spørsmål om Norges innsats for å stille etiske krav til leverandører av antibiotika. Mange av råvarene til legemidlene som brukes i Norge, inkludert antibiotika, produseres i u-land. Utilfredsstillende avfallshåndtering i fabrikkene medfører spredning av antibiotika i nærområdet, noe som kan bidra til utvikling av antibiotikaresistens.

Les hele saken på Dagens Medisin sine nettsider: Grillet om Norges arbeid mot antibiotikaresistens

 

Publisert 16. november 2017