Markering av Antibiotikadagen 2017 i sykehusene – Antibiotika.no

​Mange av pasientene i sykehus er helt avhengige av virksomme antibiotika for å overleve. Kreftpasientene, de for tidlig fødte, de som har gjennomgått kirurgi, brannskadde og mange andre blir utsatt for infeksjoner som de trenger behandling for.

Uke 46 er antibiotikauken, og munner ut i den europeiske antibiotikadagen, 18. november. Antibiotikadagen er et initiativ fra det europeiske smittevernsenteret (ECDC).

I norske sykehus bruker vi denne uken i 2017 til å sette fokus på klok bruk av antibiotika.

I anledning Antibiotikadagen har KAS tatt initiativ til å produsere seks korte filmer med seks helsearbeidere fra forskjellige sykehus i landet. De forteller hva antibiotika betyr for deres pasienter, og hva de mener er klok bruk av antibiotika. Filmene kan dere se lenger ned på siden.

Vi har også laget en Kahoot-quiz som kan brukes som lunsj-underholdning eller i undervisning. Quizen passer for både sykepleiere, leger og farmasøyter i sykehus. Quizen heter «Antibiotikadagen 2017 KAS» og er tilgjengelig på Kahoot.com. Søk den opp og test dine antibiotikakunnskaper.

 

Filmsnutter:

Infeksjonslegen ved Haukeland universitetssjukehus har sett hvordan rett antibiotikabehandling kan utgjøre forskjellen mellom liv og død i Norge og i Afrika:

 

Mage-tarm kirurgen ved Diakonhjemmet sykehus vil spare antibiotika til de som virkelig trenger det. Ikke alle infeksjoner trenger antibiotikabehandling:

 

Sykepleieren ved infeksjonsposten i Stavanger står nær pasienten og vet hvor effektiv antibiotikabehandling er.

Hvordan kan sykepleierne bidra – og hva er ditt beste tips?

 

Pasientene til kreftlegen ved Sykehuset Østfold er spesielt utsatt for infeksjoner. Antibiotika kan være livreddende:

 

Anestesilegen i Sandnessjøen har et klart budskap om hvordan infeksjoner kan unngås etter operasjoner:

 

Barnelegen i Tromsø utfordrer oss! Antibiotika kan være livreddende for de aller minste pasientene:

 

Publisert 16. november 2017