Rapport 2016: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikaresistente mikrober og bruk av antibiotika i Norge – Antibiotika.no

Folkehelseinstituttet har nylig publisert sin rapport for 2016 som viser status for infeksjoner i helsetjenesten, antibiotikaresistente mikrober og antibiotikabruk i Norge.

Forekomsten av antibiotikaresistente mikrober i Norge er fremdeles liten i forhold til andre land, men Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser en stadig økning.

De nasjonale prevalensregistreringene i 2016 viser at ca 30% av pasientene i sykehus og ca 7% av pasientene fikk antibiotika på undersøkelsesdagene.

Et estimat av antibiotikaforbruket i 2017 basert på salg til apotek og sykehus i årets ni første måneder viser en reduksjon i forbruket på ca 20% sammenlignet med forbruket i 2012. Fortsetter denne utviklingen vil vi kunne nå målet om 30% reduksjon innen utgangen av 2020.

Også antall antibiotikaresepter er betydelig redusert. Målet for 2020 er 250 antibiotikaresepter pr 1000 innbyggere pr år. Estimat for 2017 viser 345 antibiotikaresepter pr 100 innbyggere.

Les hele rapporten på Folkehelseinstituttets nettsider: Rapport 2016: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk, antibiotikaresistens og Verdens håndhygienedag

I årsrapporten presenteres data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) om helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk og antibiotikaresistens. I tillegg er en oppsummering av markeringen av den internasjonale håndhygienedagen i 2016 inkludert.

 

Publisert 16. november 2017