Antibiotikaresistens må bekjempes globalt – Antibiotika.no

Antibiotikaresistens er fortsatt et lite problem i Norge. Det er likevel grunn til å være på vakt. Problemet med antibiotikaresistens må bekjempes både nasjonalt og globalt, både hos mennesker og dyr. Vi har alle et ansvar for å redusere antibiotikabruken skriver Gunnar Skov Simonsen (NORM), Hanne Merete Eriksen (FHI) og Martin Steinbakk (FHI) i et debattinnlegg i Tidsskrift for den norske legeforening.

Les hele innlegget på Tidsskriftet sin nettside Antibiotikaresistens må bekjempes globalt