Antibiotikaforbruket i sykehusene er på vei ned – Antibiotika.no

Tallene for 2. tertial 2017 viser at samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus er redusert med 11,5% sammenlignet med forbruket i 2012. Målet i Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er at sykehusene skal redusere forbruket av disse midlene med 30% innen utgangen av 2020, sammenlignet med forbruket i 2012.

At det for tiden er begrenset tilgang til piperacillin/tazobactam i Norge er trolig medvirkende til reduksjonen vi nå ser. Les mer om mangelsituasjonen Akutt mangel på piperacillin/tazobactam

 

4 HF/sykehus har pr 2. tertial 2017 redusert sitt forbruk av bredspektrede antibiotika med mer enn 30% sammenlignet med 2012.

Grafer som viser utviklingen pr helseforetak (HF) / sykehus og pr regionalt helseforetak (RHF) er tilgjengelig i linken Antibiotikaforbruk i norske sykehus pr 2. tertial 2017

 

Publisert 22. november 2017