Antibiotikaresepter blir gyldige i 10 dager – Antibiotika.no

Gyldighetstiden på antibiotikaresepter vil fra 1. januar 2018 bli redusert fra ett år til ti dager. Dette er ett av mange tiltak i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 29. november endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek som gjør det mulig å sette kortere gyldighet på antibiotikaresepter.

Leger vil i journalsystemene ha mulighet til å overstyre gyldighetstiden. Blåresepter vil fremdeles være gyldige i ett år.

Les mer på regjeringens nettsider Kortere gyldighet på antibiotikaresepter

 

Publisert 4. desember 2017