– Vi må bli mer bevisste – Antibiotika.no

I Sykehuset Østfold blir det nå satt inn flere tiltak for å minske unødig bruk av antibiotika. Ett tiltak er tettere samarbeid mellom smittevern, legene som skriver ut medikamentene og sykepleierne på sengepost.

Foreløpig er fagområder gastrokirurgi, lunge og infeksjon valgt ut som piloter i et samarbeidsprosjekt utgående fra smittevernavdelingen, som del av et såkalt «antibiotikastyringsprogram».

– Vi må alle bli mer bevisste på når og hvordan vi bruker antibiotika, sier Peter Rancinger, seksjonsleder for legene ved gastrokirurgisk seksjon.

Les mer på nettsidene til Sykehuset Østfold -Vi må bli mer bevisste

 

Publisert 8. desember 2017