RASKe halvårsresultater i Hedmark – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 15,6 prosent for sykehjem i Hedmark fylke på et halvt år!

Beregningene er for perioden 01. januar 2017 til 30. juni 2017 og viser altså en veldig fin reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode året før.

RASK Hedmark ble sparket i gang med oppstartsmøte i februar 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner.

Av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av urinveisantibiotika som er redusert, men det har også funnet sted en fin reduksjon på luftveisantibiotika.
Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i overnevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.