RASKe resultater i Helse Bergen – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 8,6 % i sykehjem i Helse Bergen sitt område!

Beregningene er for perioden april 2017 til april 2018 og viser altså en bra reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. Hoveddelen av reduksjonen er på urinveisantibiotika hvor man har fått en reduksjon på hele 23 %!

RASK Hordaland ble sparket i gang med oppstartsmøte i april 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner, og av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av urinveisantibiotika som er redusert.

Alle deltakende sykehjem fikk forrige uke tilsendt en individuell rapport over sitt antibiotika bruk fra oppstart april 2017 til avslutning april 2017 sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.