Slik kan du bidra i kampen mot antibiotikaresistens – Antibiotika.no

Helsemyndighetene i Norge har som mål å redusere antibiotikabruken med tretti prosent fra 2012 til 2020. De er nå halvveis i målet. Nå kurses leger og helsepersonell på sykehjem landet rundt for riktig bruk av antibiotika, og det gir resultater.

– I de fylkene vi har gjennomført dette til nå, har vi redusert bruken av antibiotika med 15 prosent i løpet av ett år, sier professor og leder for antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk.

God håndhygiene bidrar også i kampen mot antibiotikaresistens.

– God håndhygiene er viktigere enn mange tror. Etter at befolkningen ble bedre på håndvask, ble luftveisinfeksjoner redusert med tretti prosent, sier den ferske forfatteren og turnuslegen Berg.

Les nyhetssaken på NRK: Slik kan du bidra i kampen mot antibiotikaresistens