Administrering og monitorering av aminoglykosider – Antibiotika.no

Aminoglykosider er effektive antibiotika som gir raskt bakteriedrap og lite resistens. Er du usikker på hvordan aminoglykosider bør doseres?

Helse Bergen har beskrevet ordinering, administrering og monitorering av aminoglykosider i sine retningslinjer for å sikre god og entydig oppfølging av pasientene.

Gentamicin og tobramycin kan som regel seponeres etter 1-2 døgn.

Dosering av gentamicin hos normalvektige pasienter (KMI<25) baseres på totalvekt (faktisk vekt). Dosering hos pasienter med overvekt (KMI>25) eller fedme baseres på Adjusted Body Weight (ABW) Kalkulator. Maksimal døgndose er vanligvis 600 mg.

 

Helse Bergen har også laget en kortversjon av prosedyren til oppslag:

 

Gentamicin og tobramycin er tilgjengelig i Norge i «klar til bruk»-beholdere. Siden aminoglykosider doseres etter pasientens vekt og «klar til bruk»-beholderne kun finnes i et begrenset utvalg doser vil det ofte være behov for å kombinere flere beholdere eller gjøre tilsetninger for å komme frem til rett dose. Nedenfor er et eksempel på hvordan ulike beholdere av Gentamicin B.Braun® kan kombineres, evt hva som kan tilsettes av Gensumycin®:

 

Sist oppdatert 2. oktober 2020