Administrering og monitorering av aminoglykosider – Antibiotika.no

Aminoglykosider er effektive antibiotika som gir raskt bakteriedrap og lite resistens. Er du usikker på hvordan aminoglykosider bør doseres? Helse Bergen har beskrevet ordinering, administrering og monitorering av aminoglykosider i sine retningslinjer for å sikre god og entydig oppfølging av pasientene.

Du kan lese mer om aminoglykosider i Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus: Dosering og konsentrasjonsmåling av aminoglykosider

Helse Bergen har også laget en kortversjon av prosedyren til oppslag:

 

Gentamicin og tobramycin er tilgjengelig i Norge i «klar til bruk»-beholdere. Siden aminoglykosider doseres etter pasientens vekt og «klar til bruk»-beholderne kun finnes i et begrenset utvalg doser vil det ofte være behov for å kombinere flere beholdere eller gjøre tilsetninger for å komme frem til rett dose. Nedenfor er et eksempel på hvordan ulike beholdere av Gentamicin B.Braun® kan kombineres, evt hva som kan tilsettes av Gensumycin®:

 

Publisert 16. januar 2018