RAK og RASK gir resultater! – Antibiotika.no

Apollon 22.01.2018: Enkle grep reduserte bruken av antibiotika med femten prosent

Fastleger i fire norske fylker har i løpet av det siste året redusert forskrivningen av antibiotika med femten prosent takket være intervensjonen RAK. Til sammenligning er antibiotika-forskrivningen til de fastlegene som ikke deltok i intervensjonen blitt redusert med fem prosent.

Antibiotikasenteret har også gjennom RASK intervensjonen samarbeidet tett med sykehjemmene og de kommunale akutte døgnenhetene i Østfold. Der er antibiotikabruken i løpet av det siste året redusert med fjorten prosent.

Målet med intervensjonene er å få med alle fylkene innen utgangen av 2020, og fortsette nedgangen i bruken av antibiotika!