RASKe Halvtårsresultater i Oppland – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 18% for sykehjem i Oppland fylke på et halvt år!

Beregningene er for perioden juni til desember i 2017 og viser altså en betydelig reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i 2016.

RASK Oppland ble sparket i gang med oppstartsmøte i juni 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner, og av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av urinveisantibiotika som er redusert.

Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i overnevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.