Hvordan få til bedre infeksjonsbehandling i sykehjem? – Antibiotika.no

Sykehjemslegene Bård Kittang og Kjell Krüger viser hvordan retningslinjer og strukturert journalsystem kan gi bedre behandling og omsorg for infeksjonspasienter i sykehjem.

«Infeksjonsmedisinen i sykehjem er sjelden spektakulær, men skrøpelige pasienter, ofte med diffuse kliniske funn, vanskelig diagnostikk og høy sykelighet og dødelighet gjør sykehjemsinfeksjoner til en viktig utfordring med stort forbedringspotensial. I et forsøk på å standardisere både utrednings- og behandlingspraksis ved de 24 til dels høyst forskjellige sykehjemmene i Bergen kommune, har vi valgt å fokusere på systemtiltak som vi håper og tror kan implementeres på en effektiv måte.»

Les hele kronikken i Tidsskriftet Strukturerte tiltak mot infeksjoner i sykehjem

 

Publisert 12. februar 2018