Skifte av leverandør av ampicillin til Norge – Antibiotika.no

BMS avregistrerer Pentrexyl i Norge 1. mars 2018. Grossist for sykehusapotekene (Alliance Healthcare) har pt lager av Pentrexyl 500mg, 1g og 2g for noen ukers normalforbruk.

Grossist vil bestille inn Ampicillin «Ratiopharm» fra Tyskland slik at den blir tilgjengelig før lageret av Pentrexyl 1g og 2g er tomt. Ampicillin «Ratiopharm» leveres i 10-pakninger i styrkene 1g og 2g. Lenke til produktinformasjon på tysk: Ampicillin «Ratiopharm»

Legemiddelverket er i dialog med leverandører som har meldt interesse for å søke markedsføringstillatelse for ampicillin i Norge. Det vil være tilgang på uregistrert vare frem til en evt registrert vare er tilgjengelig i Norge. Det skal derfor ikke være behov for å iverksette rasjoneringstiltak eller ta i bruk alternative preparater.

 

Publisert 19. februar 2018