ECDC vurderer Norges arbeid mot antibiotikaresistens – Antibiotika.no

Denne uken er ECDC, det europeiske smittevernsenteret, på offisielt besøk i Norge for å vurdere Norges arbeid mot antibiotikaresistens med fokus på «One Health». Besøket startet i dag med en presentasjon av status for den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens. I dette møtet stilte statsrådene fra Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Det er et travelt program under besøket og i løpet av dagen har det vært avholdt en rekke møter, deriblant en diskusjon rundt antimikrobiell resistens i helsetjenesten hvor representanter fra både KAS og ASP deltok.

Tirsdag 13.3 går turen til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og onsdag 14.3 får Helse Bergen og KAS besøk. I tillegg til å besøke sykehusene skal de på visitter til legekontor, tannlege, apotek og sykehjem i de to byene.

Torsdag er det Lovisenberg Diakonale sykehus og Folkehelseinstituttet som får besøk. Fredag avsluttes besøket med et møte hvor en foreløpig, muntlig rapport fra visitten overleveres til Eldre- og folkehelseministeren og presenteres for representanter fra departement, institutter og kompetansesentre som har vært besøkt.

Eksempel på rapporter fra andre land som har hatt visitter er tilgjengelig på ECDC sine nettsider: ECDC Country Visit Reports

 

Publisert 12. mars 2018