RASK helårsresultater i Hedmark – Antibiotika.no

Antibiotikabruken har dessverre økt med 7,3 % for sykehjem i Hedmark fylke!

Beregningene er for perioden februar 2017 til februar 2018 og viser altså en økning i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor.

Halvårsresultatene for Hedmark fylke viste en veldig fin reduksjon på 15,6 %, men på tross av dette har altså antibiotikainnkjøpet for hele intervensjonsåret økt. Mulige årsaker til økningen ble diskutert med sykehjemmene på avslutningskonferansen i Hamar 21. mars 2018, hvor sykehjemmene pekte på at flere pasienter enn tidligere blir behandlet på sykehjemmene i stedet for innleggelse ved sykehus. I tillegg ble det påpekt at sykehusene oftere nå enn før skriver ut pasienter til sykehjemmene med pågående antibiotikabehandling og tidligere enn før.

RASK Hedmark ble sparket i gang med oppstartsmøte i Hamar i februar 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner.

Alle deltakende sykehjem fikk tilsendt en individuell rapport over sitt antibiotika bruk fra oppstart februar 2017 til avslutning februar 2018 sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem