Spill «Stopp sepsis» – redd liv! – Antibiotika.no

I spillet Stopp sepsis får helsepersonell testet sin kunnskap og se om de klarer å identifisere pasienten med symptom på sepsis og redde liv. Du finner det på stoppsepsis.no

Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene i norske sykehus. Et landsomfattende tilsyn i norske sykehus i 2016-2017 viste at sepsis for sjelden blir oppdaget i en tidlig fase, og øker faren for at pasienter blir alvorlig syke.

Hovedmålgruppen for Stopp sepsis er sykepleiere, men spillet er morsomt for alle helsearbeidere. Det har to nivå, med to ulike læringsmål. Nivå en har fokus på å identifisere pasientene med sepsis og varsling. På nivå to skal spilleren sette opp en behandlingsplan med de viktigste tiltakene. Læringsinnholdet bygger på Pasientsikkerhetsprogrammet sin Tiltakspakke for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

Spillet er laget av Helse Vest IKT sammen med helsepersonell i Helse Vest. Helsepersonell tilknyttet Pasientsikkerhetsprogrammet nasjonalt, Høgskulen på Vestlandet og vi i KAS har vært med på å kvalitetssikre innholdet.

Lær deg å kjenne igjen sepsis før det er for sent, spill Stopp sepsis og redd liv!

 

Publisert 5. april 2018