Strenge leger eller fornuftige pasienter – hva holder antibiotikabruken nede? – Antibiotika.no

I en ny studie fra Antibiotikasenteret prøver Marte Meyer Walle-Hansen og Sigurd Høye å gi et svar.
Det er stor variasjon mellom norske kommuner når det gjelder innbyggernes antibiotikabruk. Vi har ikke visst helt hvorfor, det vanlige har vært å skylde på slepphendte leger i høyforbrukskommuner. Men det har vist seg i andre studier at variasjoner i antibiotikabruk gjerne kan handle om hva pasientene gjør; hvor ofte de går til legen. Derfor ville vi prøve å finne ut hva som forklarer den store variasjonen i antibiotikabruk mellom norske kommuner: er det legenes strenghet/ slepphendthet med reseptblokken, eller er det pasientenes tendens til «å stå han av»/ å løpe til doktoren? Svaret vi fant er at de to faktorene er omtrent like viktige. Dermed er det like viktig å henvende seg til befolkningen som til legene når vi prøver å redusere unødvendig antibiotikabruk.

(En annen sak er at pasientenes tendens til å gå til lege påvirkes av legens tendens til å gi antibiotika. Det har vi ikke undersøkt i denne studien.)

Les studien her: http://www.mdpi.com/2079-6382/7/1/26