Med helseministeren til Kina – Antibiotika.no

Bent Høie ledet en norsk delegasjon fra HOD, FHI, Helsedirektoratet og KAS til Beijing for å se på muligheter for samarbeid Kina – Norge mot antibiotikaresistens.

Det er initiativer for nærere relasjoner mellom Kina og Norge på en rekke områder. 9-11. april besøkte helseminister Bent Høie Beijing, i spissen for en delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og undertegnede fra KAS. Hensikten var å sondere bilateralt samarbeid mot antibiotikaresistens(AMR). I tillegg til møter på politisk nivå ble det ved Kinas «rikshospital», Peking Union Medical College Hospital – PUMCH, arrangert faglig møte med gjensidige presentasjoner og diskusjon om AMR-strategi, overvåkning av resistens og antibiotikabruk, smittevern, «access and innovation» og antibiotikastyring.

Kina har et helsevesen med lav tillitt i befolkningen, eldrebølge, dårlig utbygd primærhelsetjeneste og tilsynelatende lite fokus på smittevern. Når det gjelder antibiotikabruk og antibiotikaresistens er det store utfordringer. Det er anslått at ca halvparten av all antibiotika i verden brukes i Kina, og halvparten av antibiotikabruken i Kina er til dyr/matproduksjon. Forekomst av ESBL hos E coli i landet er rundt 60 %, og prevalensen av karbapenemresistens hos Enterobacteriaceae (CRE) i PUMCH er ca 15 %. Det er likevel noen lyspunkter: de har en ambisiøs nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens, det er innført forbud mot colistin som fórtilsetning, og i PUMCH har ikke CRE økt vesentlig siden 2015 takket være et omfattende antbiotikastyringsprogram.

Hovedinntrykket er at selv om det er mye som er ulikt, og Kina er uendelig mye større enn Norge, er det flere områder der samarbeid kan være fruktbart. Vi venter i spenning mens Den norske ambassaden i Beijing følger opp med kinesiske myndigheter hvilke samarbeids-prosjekter og -partnere som er aktuelle.

Per Espen Akselsen

 

Publisert 12. april 2018