Håndhygienedagen 5. mai – Antibiotika.no

5. mai er det verdens håndhygienedag!

Riktig utført håndhygiene er det beste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. Den nasjonale markeringen av verdens håndhygienedag er derfor et viktig bidrag til bedre smittevern.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med de regionale kompetansesentrene i smittevern utarbeidet informasjonsmateriell til markering av dagen.

Hvordan ville det vært hvis du kunne se bakteriene? Filmen nedenfor illustrerer hvorfor feil bruk av hansker utgjør en smitterisiko i helsetjenesten.

 

Mer materiell er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider Bli med og marker håndhygienedagen, 5. mai.

 

Publisert 30. april 2018