Mange norske sykehus er på rett vei! – Antibiotika.no

Samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus var 12,7% lavere i 2017 enn i 2012. Målet i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens er at forbruket av disse midlene skal reduseres med 30% innen utgangen av 2020.

Forbruket var 7,4% lavere i 2017 enn i 2016. Implementeringen av antibiotikastyringsprogram i sykehusene begynner å vise tydelige resultater, men det er store forskjeller mellom sykehusene. Tre av landets helseforetak har allerede redusert forbruket med mer enn 30% sammenlignet med forbruket i 2012. Begrenset tilgang til piperacillin/tazobactam (penicillin med enzymhemmer) siden våren 2017 har vært medvirkende til reduksjonen.

Rapporter for alle landets sykehus er tilgjengelig her: Antibiotikaforbruksrapporter for norske sykehus

 

Publisert 2. mai 2018