Ny studie viser at ibuprofen ikke kan erstatte antibiotika ved blærekatarr – Antibiotika.no

Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos kvinner (blærekatarr).

En tredagers kur med ibuprofen i stedet for antibiotika ved blærekatarr hos kvinner gir lengre varighet av symptomer og flere komplikasjoner ifølge en ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet PLOS Medicine av Ingvild Vik og kolleger fra Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Over halvparten av kvinnene blir imidlertid friske uten antibiotikabehandling. Forskerne mener at hos kvinner med milde symptomer kan legen og kvinnen diskutere en vent-og-se-strategi der kvinnene får råd om å drikke mye og kan ta en antibiotikakur dersom plagene øker eller ikke forsvinner av seg selv.

Ler artikkelen her: Ibuprofen versus pivmecillinam for uncomplicated urinary tract infection in women—A double-blind, randomized non-inferiority trial