Antibiotikaresepter til dyr – Antibiotika.no

I mai sendes det ut stempler med påskriften «gyldig i 10 dager» til landets veterinærer. Målet er at antibiotikaresepter skal stemples for å markere at de er gyldig i kun 10 dager, og ikke 1 år som har vært vanlig frem til nå.

Norske veterinærer forskriver fortsatt resepter på papir og må selv stemple og angi siste gyldighetsdato på antibiotikaresepter.
– Stempelet gjør det raskt og enkelt for veterinærene å markere gyldigheten på resepten. De fleste resepter på antibiotika er skrevet ut for en infeksjon som skal behandles med en gang. Lang gyldighet på resepten øker risikoen for at antibiotika hentes ut på et senere tidspunkt, og brukes til andre ting enn den var ment for. Med kortere gyldighet reduserer vi tilfellene der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov, forteller Helene Seljenes Dalum, veterinær ved Legemiddelverket.

Les mer om saken på Legemiddelverkets nettsider Antibiotika – bare når det trengs

 

Publisert 24. mai 2018