Antibiotika til barn i sykehus – Antibiotika.no

Hvordan er antibiotikabehandlingen til barn innlagt i norske sykehus?

Thaulow og medarbeidere gir oss et svar ved å studere de nasjonale prevalensundersøkelsene fra 2015 til 2017. De finner at nesten en tredjedel av barna får bredspektrede antibiotika og at etterlevelsen av retningslinjene er under 50%. Sammenlignbare studier viser imidlertid at de får mindre bredspektrede antibiotika og mer aminoglykosider enn sykehusinnlagte barn i andre land. Les mer om hva Thaulow og medarbeidere mener er årsakene til funnene og hvordan arbeidet for riktig antibiotikabruk i norske barneavdelinger bør utformes.

Potential for More Rational Use of Antibiotics in Hospitalized Children in a Country with Low Resistance – Data From Eight Point Prevalence Surveys.

 

Publisert 31. mai 2018