Disse kommunene bruker minst og mest antibiotika – Antibiotika.no

Fastlegene i Båtsfjord skriver ut minst antibiotika i landet. Namdalseid-legene forskriver seks ganger så mye. Hva er årsaken?

«Vi informerer pasientene om antibiotikaresistens, og vi bruker CRP aktivt. Pasientene får ofte en kontrolltime to dager etter slik at vi kan følge utviklingen» sier kommunelegen i Båtsfjord, kommunen i landet som forskriver lavest antall resepter per 1000 innbyggere.

Les artikkelen fra Dagens Medisin: Disse kommunene bruker minst og mest antibiotika