Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon – Antibiotika.no

Mange kvinner får antibiotika når de har urinveisinfeksjon.

Ingvild Vik, lege og Ph.d.- student ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i Oslo, ønsket å undersøke om det å behandle urinveisinfeksjoner med ibuprofen kunne ha like god effekt som antibiotika.

Resultatene av studien viser at ibuprofen ikke kan erstatte antibiotika som behandling, derimot kan en vente og se-resept være veien å gå for å senke antibiotikabruken ved urinveisinfeksjon.

– Vi er jo opptatt av å unngå antibiotikaresistens, og hos kvinner med lette til moderate plager kan det være en god idé å drikke masse vann og avvente noen dager før man eventuelt starter med antibiotika. Dette kan nok redusere antibiotikabruken noe, sier Vik.

For kvinner som har store plager, vil det være riktig å gi antibiotika.

Les studien omtalt i Dagens Medisin her: Anbefaler ikke ibuprofen mot urinveisinfeksjon