Vurderer revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus – Antibiotika.no

Antibiotikaretningslinjene for sykehus har behov for revisjon på flere områder. Høsten 2018 vil Helsedirektoratet gjennomføre et forprosjekt som skal kartlegge revisjonsbehov og planlegge hvordan et revisjonsprosjekt kan gjennomføres, samt videre drift av en fremtidig revidert retningslinje. Faglig leder ved KAS, Per Espen Akselsen, bistår Helsedirektoratet i forprosjektet.

 

– Antibiotikaresistens er en av vår tids største helseutfordringer. Riktig bruk av antibiotika er et viktig tiltak for å forebygge utvikling av antibiotikaresistens. Dagens retningslinje er laget i nært samarbeid med helsetjenesten, og er den mest brukte av direktoratets retningslinjer. Det er derfor viktig at vi er trygge på at anbefalingene er gyldige, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør for kvalitet og forløp i Helsedirektoratet.

 

Publisert 5. juli 2018