Halvveis mot målet – Antibiotika.no

Tallene for 1. tertial 2018 viser at bruken av bredspektrede antibiotika fortsetter å gå ned. Pr april var forbruket av disse midlene 15,5% lavere i norske sykehus enn forbruket i 2012.

Målet i regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er at sykehusene skal bruke 30% mindre av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner ved utgangen av 2020 enn det som ble brukt i 2012.

Pr 1. tertial har 4 sykehus redusert med mer enn 30%, mens flere sykehus ligger nær «30%-grensen».

Se grafer for hvert helseforetak og for de regionale helseforetakene her:

1. tertial 2018 Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus (pdf)

 

 

Publisert 10. juli 2018