RASKe resultater i Oppland – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 18,6 % for sykehjem i Oppland fylke!

Beregningene er for perioden juni 2017 til juni 2018 og viser altså en meget bra reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. Sykehjemmene i Oppland har redusert innkjøp av både luftveisantibiotika, urinveisantibiotika, hud- og bløtdelsantibiotika og Hiprex, hvor hoveddelen av reduksjonen er på urinveisantibiotika med hele 25,5 %!

RASK Oppland ble sparket i gang med oppstartsmøte i Lillehammer i juni 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner, og av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av urinveisantibiotika som er redusert.

Alle deltakende sykehjem fikk denne uken tilsendt en individuell rapport over sitt antibiotika bruk fra oppstart juni 2017 til avslutning juni 2018 sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem

Antibiotikasenteret for Primærmedisin vil presentere resultatene for Oppland i detalj ved smittevernkonferansen for Oppland og Hedmark ved Honne konferansesenter 13.09.18.