RASKe Halvårsresultater i Sogn og Fjordane – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 6,1% for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke på et halvt år!

Beregningene er for perioden 28. september 2017 til 28. mars i 2018 og viser altså en veldig fin reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode året før, spesielt med tanke på at Sogn og Fjordane så langt har hatt det laveste antibiotikainnkjøpet av samtlige fylker ved oppstart av intervensjonen som til nå er inkludert i RASK prosjektet.

RASK Sogn og Fjordane ble sparket i gang med oppstartsmøte i september 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner, og av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av urinveisantibiotika som er redusert.

Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i overnevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.