Antibiotikastyring på programmet på Smittevernforum – Antibiotika.no

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten avholder sin årskonferanse på Hell, Stjørdal, 16.-18. oktober. Avslutningsdagen er det antibiotikastyring som er tema.

Dilip Nathwani, en av verdens ledende kapasiteter innen antibiotikastyring, skal både snakke om hvorfor og hvordan vi skal ta vare på eksisterende og nye antibiotika, og om hvordan drive antibiotikastyring i kirurgiske enheter. Nathwani er overlege og professor i infeksjonsmedisin ved Ninewells Hospital and Medical School i Dundee, Skottland.

Faglig leder ved KAS,  Per Espen Akselsen, har fått utfordringen å si noe om det er mulig å nå de nasjonale målene for redusert antibiotikabruk.

Det vil også være presentasjoner om multiresistente bakterier og om revisjon av antibiotikabruk i Helse Nord.

Hele programmet for årets konferanse er tilgjengelig på Smittevernforums hjemmesider Fagkonferanse smittevern 2018

 

Publisert 4. september 2018