Smalspektret like bra som bredspektret – Antibiotika.no

I Norge og de andre skandinaviske landene anbefales god, gammeldags, smalspektret penicillin hvis det er nødvendig med antibiotika mot blant annet luftveisinfeksjoner. I de fleste andre land i verden brukes mer bredspektret antibiotika – ofte amoksicillin. Dette kan være noe av grunnen til at vi har forholdsvis lite problemer med antibiotikaresistens i Norge. I en ny artikkel har vi undersøkt hvor godt de to ulike antibiotikatypene virker – og i de aller fleste tilfeller er smalspektret penicillin vel så bra som amoksicillin. Her har vi noe å lære bort til resten av verden!

Gratulerer til Philip Lawrence Skarpeid, som er førsteforfatter av artikkelen.

Les artikkelen her: Phenoxymethylpenicillin Versus Amoxicillin for Infections in Ambulatory Care: A Systematic Review