Intervensjoner i sykehus – virker de? – Antibiotika.no

Det kan være utfordrende å endre antibiotikaforskrivning i sykehus, men lungeavdelingene kan være et egnet sted å starte. Intervensjoner må ha god forankring og tilpasses den aktuelle avdeling eller post for å oppnå gode resultater. Når sykehuslegene selv identifiserer og setter seg tydelige mål for egen antibiotikaforskriving kan man få til stor endring på kort tid.

Les vår nye artikkel, publisert 10.09.18 i ARIC:

The effect of antibiotic stewardship interventions with stakeholder involvement in hospital settings: a multicentre, cluster randomized controlled intervention study av Jannicke Slettli Wathne, MSc Clin Pharm; Lars Kåre Selland Kleppe, M.D.; Stig Harthug, M.D., PhD; Hege Salvesen Blix, MSc Pharm, PhD; Roy M Nilsen, Cand.scient, PhD; Esmita Charani, MSc Pharm, PhD; Dagfinn Lunde Markussen, M.D.; Andreas Thelle, M.D.; Marion Iren Neteland, MSc Pharm; Ottar Hope, M.D.; Ingrid Smith, M.D., PhD Antimicrobial Resistance & Infection Control

 

Publisert 11. september 2018