30% reduksjon i antibiotikabruken er mulig å oppnå – Antibiotika.no

Totalforbruket av antibiotika i Norge er redusert med 5% fra 2016 til 2017. Sammenlignet med forbruket i 2012 var totalforbruket av antibiotika 21% lavere i 2017. Resultatene er hentet fra NORM NORM-VET rapporten for 2017 som ble publisert 17. september.

82% av antibiotikaforbruket er i primærhelsetjenesten, utenfor institusjoner. I sykehus har totalforbruket økt med 9% sammenlignet med 2012.  Bruken av bredspektrede midler i sykehus er redusert med 13% fra 2012 til 2017.

Forekomsten av antibiotikaresistens i Norge er fortsatt lav i bakterier fra mennesker og dyr. Dette skyldes lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig forbruksmønster, og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier. Resultatene som presenteres i rapporten, viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet.

Hele rapporten kan du lese her: NORM NORM-VET 2017 (pdf)

 

Les mer om antibiotikabruk hos mennesker på Folkehelseinstituttets nettsider: Felles innsats mot antibiotikaresistens.

Forbruket av antibiotika til dyr er også betydelig redusert, les mer hos Veterinærinstituttet Har nådd målet om 10 prosent reduksjon av antibiotika til matproduserende dyr og Mattilsynet Innsatsen mot antibiotikaresistens nytter.

 

Publisert 18. september 2018