RASKe halvårsresultater i Rogaland – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med hele 22,9 % for sykehjem i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt på et halvt år!

Beregningene er for perioden 01. Januar 2018 til 30. Juni 2018 og viser altså en veldig fin reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode året før.

RASK Rogaland ble sparket i gang med oppstartsmøte i Januar 2018, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner. Av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av luftveisantibiotika som er redusert.

Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i overnevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.