RASKe resultater i Sogn og Fjordane – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 15,2 % for sykehjem i Sogn og Fjordane fylke!

Beregningene er for perioden September 2017 til September 2018 og viser altså en meget bra reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode i fjor. Spesielt med tanke på at Sogn og Fjordane ved oppstart av intervensjonen lå lavt i antibiotikainnkjøp. Sykehjemmene i Sogn og Fjordane har redusert innkjøp av både luftveisantibiotika, urinveisantibiotika, hud- og bløtdelsantibiotika og Hiprex, hvor hovedandelen av reduksjonen er på luftveisantibiotika med hele 19 %!

RASK Sogn og Fjordane ble sparket i gang med oppstartsmøte i Skei i Jølster i September 2017, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner.

Alle deltakende sykehjem fikk denne uken tilsendt en individuell rapport over sitt antibiotika bruk fra oppstart September 2017 til avslutning September 2018 sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem

Antibiotikasenteret for Primærmedisin vil presentere resultatene for Sogn og Fjordane i detalj ved smittevernkonferansen for Sogn og Fjordane ved Thon hotell Jølster 24.10.18.