RASKe halvårsresultater i Troms – Antibiotika.no

Antibiotikabruken er redusert med 10,7 prosent for sykehjem i fylke på et halvt år, meget imponerende med tanke på at Troms hadde et relativt lavt utgangspunkt ved oppstart!

Beregningene er for perioden 01. april 2018 til 30. september 2018 og viser altså en veldig fin reduksjon i mengde innkjøpt antibiotika sammenlignet med samme periode året før.

RASK Troms ble sparket i gang med oppstartsmøte i april 2018, og sykehjemmene har senere jobbet med å redusere unødvendig antibiotikabruk. På oppstartsmøtet ble det spesielt fokusert på uhensiktsmessig diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjoner. Av rapportene fremgår det at det er først og fremst bruk av luftveisantibiotika som er redusert, men også en liten reduksjon på urinveisantibiotika har funnet sted.

Alle deltakende sykehjem har fått tilsendt en individuell rapport over antibiotikabruk i overnevnte periode sammenlignet både med samme periode i fjor og med lignende sykehjem.

Ny oppfølgingskonferanse for deltagende sykehjem i Troms vil avholdes 01.11.18 i Tromsø.