Store endringer ved noen av sykehusene i 2. tertial 2018 – Antibiotika.no

Tallene for 2. tertial 2018 viser at samlet bruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus var litt høyere enn i 1. tertial. Pr august var forbruket av disse midlene 14,5% lavere enn forbruket i 2012. For noen sykehus er det store endringer, mens det totalt for norske sykehus er det liten endring.

Målet i regjeringens Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten er at sykehusene skal bruke 30% mindre av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner ved utgangen av 2020 enn det som ble brukt i 2012.

Pr 2. tertial har 3 sykehus redusert med mer enn 30%.

Se grafer for hvert helseforetak og for de regionale helseforetakene her:

2. tertial 2018 Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus (pdf)

 

 

Publisert 2. november 2018