Antibiotikadagen 2018 – Antibiotika.no

18.11. er den europeiske antibiotikadagen, og hele uke 46 er antibiotika-uken. Over hele verden settes da fokus på hva vi kan gjøre for å forhindre utvikling og spredning av antibiotikaresistens.

Et sentralt tiltak er nøktern bruk av antibiotika og årets tema i norske sykehus er revurdering av pasientenes antibiotikabehandling. En aktiv revurdering kan bidra til å redusere unødig bruk av bredspektrede og resistensdrivende antibiotika. Alle i behandlingsteamet rundt infeksjonspasientene kan bidra til at revurderingen blir optimal. Legene har en klar rolle som ansvarlig for forskrivning av antibiotika. Lurer du på hvordan sykepleierne kan bidra, kan du lese mer om det her. Du kan for øvrig lese mer om revurdering her.

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord har utarbeidet materiell om revurdering av antibiotikabehandling.

Kahoot-quiz

Til hjelp for markeringen av antibiotikadagen har vi laget en kahoot og navnet på quizen som er utarbeidet er Antibiotikadagen 2018 KAS. Den/de som skal sette i gang quizen for en gruppe må lage seg en bruker på www.kahoot.com  og søke opp quizen. De som skal være med å spille må gå inn på www.kahoot.it og skrive inn pin-koden som kommer opp når quizen startes av brukeren på kahoot.com. Det er 12 spørsmål og 30 sek svartid på hvert spørsmål.

Om du ikke finner quizen ved søk, prøv å lime denne lenken i nettleseren: https://play.kahoot.it/#/k/5140ef46-2f7d-4aca-b8a1-299cfc2a014

 

Filmsnutter

Antibiotikateamene på sykehusene har blitt utfordret til å lage en filmsnutt om temaet revurdering. Filmsnuttene som ble sendt inn finner du nedenfor.

 

Andre ressurser 

Vil du ha flere tips om hvordan markere antibiotikadagen finner du dem på disse nettsidene:

ECDCWHOCDC

 

Publisert 8. november 2018