WHO-møte om antibiotika-mangel – Antibiotika.no

Mandag og tirsdag denne uken avholdt WHO et møte i Oslo med fokus på mangel på antibiotika, årsaker og forslag til løsninger.

Helsearbeidere i Norge erfarer stadig oftere mangel på essensielle legemidler, inkludert antibiotika, og økningen i antall mangelsituasjoner er bekymringsfull. WHO-møtet gir håp om at det kan finnes løsninger.

Ingrid Smith, som har permisjon fra KAS for å jobbe for WHO, var initiativtaker til møtet. På møtet deltok representanter fra norske helsemyndigheter, Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp divisjon legemidler, Norsk Medisinaldepot og Mangelsenteret ved OUS. Det var også representanter fra en rekke andre europeiske land, og fra organsisasjoner som jobber med antibiotika-bruk og -resistens. Helseminister Bent Høie åpnet møtet.

Møtet hadde følgende tema på programmet:

  • Country cases on antibiotic shortages and availability: concequences and actions taken
  • Antibiotic demand, procurement, price for product and production
  • Feasible solutions – short and long term
  • Antibiotic shortages – future actions and actors

 

Publisert 12. desember 2018