ECDC fornøyd med Norges innsats for redusert antibiotikabruk – Antibiotika.no

Rapporten fra det europeiske smittevernbyrået (ECDC) sin visitt i Norge i mars 2018 er klar.

ECDC er fornøyd med Norges innsats for å bruke mindre antibiotika både i og utenfor sykehus, men mener det er behov for økt satsing på smittevern, og bedre beredskap for utbrudd med de viktigste antibiotikaresistente bakteriene.

Rapporten kan leses på ECDC sine nettsider Country visits reports – Norway

Les regjeringens omtale av rapporten på regjeringens nettsider Rapport om antibiotikaresistens og smittevern i Norge

 

Publisert 22. januar 2019