Innføring av antibiotikastyring i ulike kulturer – Antibiotika.no

En ny studie om antibiotikastyring er publisert.

Hovedforfatter Esmita Charani ved Imperial College i London har sammen med KAS og andre samarbeidspartnere studert innføring av antibiotikastyringsprogram i forskjellige land, deriblant Norge. Tverrfaglighet, forskjeller mellom spesialiteter og myndighetenes involvering er blant temaene som kom frem i studien. Funnene er illustrert i denne animasjonen:

Som en illustrasjon til disse funnene er det laget en animasjon:

 

Hele artikkelen finner du her: Investigating the cultural and contextual determinants of antimicrobial stewardship programmes across low-, middle- and high-income countries – A qualitative study

 

Publisert 25. januar 2019