Apotekforeningen: Bruken av antibiotika går raskt nedover – Antibiotika.no

Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekenes bransjestatistikk. 

«Helsetjenesten er på god vei, men skal vi nå målet om 30 prosent reduksjon, må det fortsatt gjøres en innsats. Skal vi beholde antibiotika som et effektivt middel mot infeksjoner i fremtiden, er det nødvendig både å bli mer restriktive i bruken og å bruke smalspektrede antibiotika når det er mulig. Bare da kan vi redusere risikoen for at bakteriene blir resistente. Økt vaksinering mot influensa er også et godt tiltak for å redusere bruken av antibiotika i forbindelse med eventuelle følgesykdommer, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.»

Les hele saken på Apotekforeningens nettsider Bruken av antibiotika går raskt nedover – myndighetenes mål kan nås

 

Publisert 29. januar 2019