Vi trenger mer kunnskap om antibiotika – Antibiotika.no

Norske apotekkunder kan mye om antibiotika og antibiotikaresistens, men det er tydelige kunnskapshull. En ny norsk studie anbefaler å øke kunnskapsnivået i befolkningen, spesielt blant de i mannsdominerte yrker og de som ikke har høyere utdanning.

Studien ble gjennomført av Universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen, og 877 studiedeltakere ble rekruttert fra apotekkunder i de tre byene. Blant deltakerne hadde 57 prosent høy kunnskap om antibiotika generelt og 71 prosent høy kunnskap om antibiotikaresistens. Flere enn 90 prosent visste at bakterier kan bli resistente mot antibiotika, og at unødvendig bruk av antibiotika kan gjøre dem mindre effektive. Samtidig mente flere enn 30 prosent feilaktig at antibiotika er effektive mot virus.

Les hele artikkelen her: Knowledge of antibiotics and antibiotic resistance among Norwegian pharmacy customers – a cross-sectional study

Publisert 29. januar 2019