80 millioner til nasjonalt program mot antibiotikaresistens – Antibiotika.no

Bergens forskningsstiftelse har tildelt 80 millioner til et nytt nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens (AMR).

Prosjektene som vil pågå i fire år, er valgt ut på basis av kvalitetsvurderinger og dekker de tre temaene for programmet: behandling, diagnostikk og overvåkning.

Prosjektene engasjerer vertsinstitusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Alle prosjektene har internasjonale partnere.

  • Fra Oslo vil professor Jukka Corander lede et prosjekt som tar for seg E. coli, en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika
  • Fra Haukeland universitetssjukehus skal prosjektet ledet av professor Elling Ulvestad vurdere metoder for raskere og mer presis diagnose av luftveisinfeksjoner, noe som kan redusere bruken av bredspektret antibiotika – et viktig mål i bekjempelsen av resistens
  • Prosjektet ledet av professor Marit Otterlei ved NTNU i Trondheim ser på metoder for å gjøre det vanskeligere for bakterier å utvikle antibiotikaresistens, samtidig som man ser på alternative metoder for å bekjempe bakterier
  • Prosjektet ledet av professor Arnfinn Sundsfjord i Tromsø retter innsatsen mot en bestemt mikrobe (Klebsiella pneumoniae) som spiller en stor rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistens både hos mennesker og dyr

Les hele saken på nettsidene til Bergens Forskningsstiftelse: Nasjonalt program mot antibiotikaresistens

 

Publisert 4. februar 2019