Revisjon av antibiotikaretningslinjene for sykehus starter i 2019 – Antibiotika.no

Helsedirektoratet har vedtatt at antibiotikaretningslinjene for sykehus skal oppdateres! «Dette er et omfattende og viktig arbeid. Vi legger opp til prosjektstart i vår, og vil legge ut oppdateringer jevnlig», sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Oppdateringen av de rundt 160 anbefalingene vil ta rundt to år, og vil skje i samarbeid med fageksperter fra hele landet og nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er blant de aller mest brukte retningslinjene hos Helsedirektoratet, med rundt 60.000 sidevisinger hver måned.

«Retningslinjen er et viktig bidrag til reduksjon i bruk av bredspektrede, resistensdrivende antibiotika som ikke er nødvendig. Med en ny, oppdatert retningslinje, ønsker vi å bidra til at helsevesenet reduserer bruken av antibiotika enda mer. Antibiotikaresistens er en stadig større trussel mot moderne helsetjenester, og det er avgjørende at vi får til ein ytterligere reduksjon. Det handler faktisk om å redde liv», sier Guldvog.

Les hele saken på Helsedirektoratet sine nettsider: Helsedirektoratet skal oppdatere retningslina for antibiotikabruk i sjukehus

 

Publisert 5. februar 2019