Ny studie fra KAS: I hvilken grad nyttiggjøres mikrobiologiske prøver i sykehus? – Antibiotika.no

I en ny multisenterstudie fant vi at bare 9 % av pasientene som hadde tatt en mikrobiologisk prøve fikk direkte nytte av prøvesvaret.

Prøvetakingen er i svært høy grad i henhold til de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk, men i tillegg tas en hel rekke prøver på feil indikasjon. For eksempel dyrkes urin hos nesten halvparten av pasienten med mistenkt nedre luftveisinfeksjon. Videre brukes bare halvparten av de aktuelle og relevante prøvesvarene til å justere antibiotikabehandlingen.

Studien identifiserer et behov for at klinisk- og laboratoriepersonell går sammen og bedrer utnyttelsen av de mikrobiologiske prøvene.

Les artikkelen her: Use of microbiology tests in the era of increasing AMR rates – a multicentre hospital cohort study

 

Studien er gjennomført av Brita Skodvin, stipendiat ved KAS

 

Publisert 7. februar 2019